Đội Ngũ Nhân Sự Dưỡng Lão JaviLink

do thi mai

Đỗ Thị Mai

Quản Lý Cơ Sở

Chuyên Gia Tâm Lý

Trần Thị Phương

Quản Lý Cơ Sở

Chuyên Gia Tâm Lý

Trần Thị Mơ

Bác Sĩ Chuyên Khoa

Chuyên Gia Dinh Dưỡng

C360_20240114-103727-84

Nguyễn Thị Ngọc

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Bùi Thị Thảo

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Đào Hải Đăng

Đào Hải Đăng

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Trần Thị Sỹ

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Trần Thị Phương Anh

Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên Viên Chăm Sóc

Chuyên Gia Chăm Sóc Cơ Sở Hạ Tầng

Hà thị hoá

Hà Thị Hoá

Chuyên Viên Chăm Sóc

Chuyên Gia Chăm Sóc Cơ Sở Hạ Tầng